Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb.
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

Územní plán obce Bukovany

Zrušeno rozhodnutím Ústavního soudu - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bezdoplatková zóna

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
Řád veřejného pohřebiště (ruší Řád veřejného pohřebiště ze dne 03.09.2008) 25.09.2020
OZV č.1/2020 - o místním poplatku ze psů, ruší OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 13.12.2011 06.03.2020
OZV č.3/2018 - kterou se zakazuje požívání alk. nápojů na veř.prostran.  07.09.2018 
OZV č.2/2018 - k zajištění udržování čistoty ulic a veřej.prostranství, ruší OZV č. 3/2008 ze dne 5.2.2008 07.09.2018  
OZV č.1/2018 - kterou se ruší OZV č.2/2010 Požární řád 07.09.2018  
OZV č.2/2017 - o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovany   10.05.2017 
OZV č.1/2017 - kterou se stanoví část škol.obvodu MŠ  01.05.2017 
OZV č.4/2016 - kterou se mění OZV č. 3/2016  zruš.OZV č.1/2021
OZV č.3/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komun.odpadů  zruš.OZV č.1/2021
 - příloha č. 1 = náklady za rok 2015 zruš.OZV č.1/2021
 - příloha č. 2 = náklady za rok 2016 zruš.OZV č.1/2021
 - příloha č. 3 = náklady za rok 2017  zruš.OZV č.1/2021
 - příloha č. 4 = náklady za rok 2018 zruš.OZV č.1/2021 
 - příloha č. 5 = náklady za rok 2019 zruš.OZV č.1/2021
 - příloha č. 6 = náklady za rok 2020 zruš.OZV č.1/2021
 - příloha č. 7 = náklady za rok 2021 zruš.OZV č.1/2021
OZV č.2/2016 - o nočním klidu  01.10.2016  
OZV č.1/2016 - o regulaci hlučních činností  01.10.2016  
č. 1/2013 - Tržní řád obce (podomní prodej)   
OZV č.3/2012 - kterou se ruší OZV č. 4/2011 (komun.odpad)  08.02.2012  
OZV č.2/2012 - kterou se ruší OZV č.1/2011-VHP a jiné TZ  18.01.2013 
OZV č. 3/2011 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství  01.01.2012 
OZV č. 2/2010 - požární řád obce Bukovany  zruš.OZV 1/2018
OZV č. 1/2010 - zrušení obecní policie   
OZV č. 3/2009 - zrušuje OZV č. 1/2008 - koeficient-daň z nemovitostí   
OZV č. 5/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství   
Řád veřejného pohřebiště 03.09.2008 
OZV č. 4/2008 - zrušuje OZV č. 2/2002 - řád pohřebiště   
OZV č. 3/2008 - zajištění veřejného pořádku a čistoty v obci  zruš.OZV 2/2018
OZV č. 2/2006 - zrušuje OZV č. 4/2004 o ochraně a čistotě veřej.pořádku  06.12.2006 
OZV č. 1/2006 - mění OZV č.1/2004 ÚP obce   
OZV č. 3/2005 - mění a doplňuje OZV č. 1/2004 - ÚP obce  
OZV č. 1/2005 - zrušuje OZV z r. 1996 - neinvestiční náklady MŠ a školní družiny  
OZV č. 1/2004 - o závazné části územního plánu obce  

Směrnice 

Název vyhlášky Účinnost

Směrnice č. 40/2020 - k přidělování obecních bytů (podílů)

01.03.2020

Směrnice č. 39/2019 - k přidělování parkovacích míst (pdf, 40kB)

11.09.2019

Směrnice č. 1/2018 - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

01.03.2018

Směrnice č. 1/2016 - zásady prodeje palivového dřeva z obecních pozemků

01.01.2017
Směrnice pro fakturaci výkonů a služeb od 1.1.2023

01.01.2023