Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czechpoint

Czechpoint

Od 1. ledna 2008 je možno na Obecním úřadě v Bukovanech využít služeb Czech POINT.
Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

Co poskytuje Czech POINT:

poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů:

  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • ze živnostenského rejstříku
  • z rejstříku trestů
  • z centrálního registru řidičů
  • z registru živnostenského podnikání
  • z informačního systému odpadového hospodářství
  • z informačního systému o veřejných zakázkách

Ceník

Evidence: Cena za 1 str. Cena za další i započatou str.
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 100 Kč 0 Kč
Centrální registr řidičů 100 Kč 0 Kč

Postup vydání ověřeného výpisu:

Předtím, než půjdete na Czech POINT, musíte o objektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup, znát základní údaje. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně OÚ.

Budoucnost služeb Czech POINTU

Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy, výpisy, které jsou vedeny v centrálních evidencích a registrech, o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy,   získat informace o průběhu řízení. Služby Czech POINTu budou moci využívat i firmy.

Pozor!!!

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

více na www.czechpoint.cz