Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > SMS Info kanál

SMS Info kanál

Pro registraci k odběru SMS klikni zde.

Souhlas vyjádříte odpovědní SMS ve tvaru:
IK BUKOVANYS   (mezi slovy je nutná mezera) 

Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Informovaný souhlas Infokanál:

Služba je určena pro občany obce Bukovany ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou SMS zprávou nebo osobně na obecním úřadě. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o mí budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinnosti. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz. 

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u  Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Obec Bukovany, tel. +420 725 983 171, e-mail: obec@obecbukovany.eu;

pověřenec obce:

Komárek Marek, tel. +420 725 983 171, e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz.

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s.  info@infokanal.cz; tel: +420 541 128 530