• 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png

Přehled veřejných zakázek 2018

Veřejná zakázka: Podání nabídek do: Fáze zadávacího řízení:
"Oprava a nátěr fasády na
budově KD obec Bukovany"
-výzva (pdf, 66kB)
-zadávací dokumentace (pdf, 137kB)
-příloha č. 1-krycí list (doc, 52kB)
-příloha č. 2-čestné prohlášení (doc, 46kB)
-příloha č. 3-rozpočet (doc, 26kB)

 23.07.2018
do
08:00 hodin

vyvěš.: 16.07.2018
sejmuto: 24.07.2018
   s k o n č e n o
"Oprava přístupových chodníčků a prodloužení parkovacích míst
u čp. 127-132 obec Bukovany"
-výzva (pdf, 67kB)
-zadavací dokumentace (pdf, 140kB)
-priloha č. 1-krycí list(doc, 51kB)
-priloha č. 2-čestné prohlášení (doc, 46kB)
-priloha č. 3-rozpočet (doc, 21kB)
 23.07.2018
do
08:00 hodin
vyvěš.: 16.07.2018
sejmuto: 24.07.2018
   s k o n č e n o
"Rekonstrukce školního
hřiště ZŠ Bukovany"
  23.07.2018 do
11:00 hodin
vyvěš.: 09.07.2018
sejmuto: 24.07.2018
   z r u š e n o
"Dodávka kolového
traktoru  s přísluš."
  23.07.2018 do
10:00 hodin
vyvěšeno: 26.06.2018
sejmuto: 24.07.2018
   s k o n č e n o
"Bukovany rekonstrukce
VO - RVOI"
 28.03.2018 do
11:00 hodin

vyvěš.: 14.3.2018
sejmuto: 28.3.2018
  s k o n č e n o

"Kompletní rekonstrukce
komunikace 
u čp. 75 až čp. 63
a 62 obce Bukovany"                                    
 05.02.2018 do 
10:00 hodin 

vyvěš.:17.1.2018
sejmuto:05.02.2018
   s k o n č e n o

Partneři:

 Sokolovsko Záchranný kruh   boden kvkrajziva kraj